Απογευματινά μαθήματα Αγγλικών


***Απογευματινά μαθήματα Αγγλικών στο Φροντιστήριο μας στον δρόμο Αγίας Φύλας.:

Τα παιδιά τα οποία τελειώνουν την Προδημοτική μας τάξη και αρχίζουν να φοιτούν στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου, μπορούν να συνεχίσουν με τα Αγγλικά τους τα απογεύματα στο Φροντιστήριο μας, αρχίζοντας στο τμήμα  «Junior ».

Στο < Junior level > η διδασκαλία είναι δύο ώρες την εβδομάδα σε δύο μαθήματα την εβδομάδα, 60 λεπτά το κάθε μάθημα.

Ειδικά στο επίπεδο “Junior”  η διδασκαλία γίνεται από τον Άλαν και την Johanna  στην ίδια τάξη.

Με αυτό τον τρόπο διατηρούμε ένα πλέον αποδοτικό τρόπο διδασκαλίας, με καλύτερη παρακολούθηση και βοήθεια των παιδιών με την εργασία τους στην τάξη.  Αυτό αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και γερές βάσεις στα παιδιά  αυτής της νεαρής ηλικίας.

Τα παιδιά μπορούν να παρακαθίσουν στην εξέταση του Anglia Examinations Syndicate(England) στο  <Junior level>

 

Ιστοσελίδα Johanna’s English Learning Centre