Απογευματινά μαθήματα Αγγλικών


***Απογευματινά μαθήματα Αγγλικών στο Φροντιστήριο μας στον δρόμο Αγίας Φύλας.:

Τα παιδιά τα οποία τελειώνουν την Προδημοτική μας τάξη και αρχίζουν να φοιτούν στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου, μπορούν να συνεχίσουν με τα Αγγλικά τους τα απογεύματα στο Φροντιστήριο μας, αρχίζοντας στο τμήμα  «Junior ».

Στο < Junior level > η διδασκαλία είναι δύο ώρες την εβδομάδα σε δύο μαθήματα την εβδομάδα, 60 λεπτά το κάθε μάθημα.

Ειδικά στο επίπεδο “Junior”  η διδασκαλία γίνεται από τον Άλαν και την Johanna  στην ίδια τάξη.

Με αυτό τον τρόπο διατηρούμε ένα πλέον αποδοτικό τρόπο διδασκαλίας, με καλύτερη παρακολούθηση και βοήθεια των παιδιών με την εργασία τους στην τάξη.  Αυτό αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας και γερές βάσεις στα παιδιά  αυτής της νεαρής ηλικίας.

Στο <Junior level > τα παιδιά θα συνεχίσουν με την σειρά των βιβλίων Burlington  < Jet Series >.  Αυτή είναι η σειρά των βιβλίων τα οποία χρησιμοποιούν τα παιδιά τώρα στην Προδημοτική τάξη του Νηπιαγωγείου μας στο < Pre-junior level >.

 Στο φροντιστήριο τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν τα  Burlington  ‘Jet Series’ books   στο  <Junior level > και θα έχουν 5 βιβλία για αυτό το επίπεδο (Student’s book – Workbook – Test book – Grammar book – Companion book).

Τον Ιούνιο 2023 τα παιδιά θα παρακαθίσουν στην εξέταση του Anglia Examinations Syndicate(England) στο  <Junior level>

Τα δίδακτρα (Junior level fees) από τον Σεπτέμβριο του 2022 είναι 60 Ευρώ τον μήνα  &  Εγγραφή: 10 EURO

 

Ιστοσελίδα Johanna’s English Learning Centre