Αγγλική Γλώσσα


Μέθοδος Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας

Η Μέθοδος Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας για μικρά παιδιά που ακολουθείται στο σχολείο μας:

Η μέθοδος βασίζεται στον ίδιο φυσικό τρόπο με τον οποίο μαθαίνει το παιδί την μητρική γλώσσα, με την επανάληψη και την θετική ενδυνάμωση του παιδιού. Αυτό δίδει στο παιδί την καλύτερη αρχή με την Αγγλική γλώσσα.

Καθώς κάποιος μεγαλώνει, γίνεται περισσότερο δύσκολο να μάθει μία νέα γλώσσα με την ορθή προφορά.
Με την μέθοδο που ακολουθούμε δίδεται η ευκαιρία στο παιδί να μάθει να μιλά την Αγγλική γλώσσα και ταυτόχρονα τοποθετούνται τα θεμέλια για την γραφή και το διάβασμα, προχωρώντας με τα γράμματα του αλφαβήτου, με λέξεις, ακόμα και με μικρές προτάσεις.

Αρχικά το παιδί ακούει τις νέες Αγγλικές λέξεις χωρίς να τις καταλαβαίνει, αλλά με την επανάληψη και με την χρήση οπτικό / ακουστικών μέσων (τραγουδάκια, ιστορίες, εικόνες, παιγνίδια και άλλες δραστηριότητες), το παιδί αρχίζει να απορροφά την Αγγλική γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που απορροφά την μητρική γλώσσα. Σύντομα το παιδί εξοικειώνεται με τους ήχους, λέξεις και προτάσεις της νέας γλώσσας και συνεχίζει να προχωρά.

Η ώθηση του παιδιού προς την μάθηση της νέας γλώσσας, με ένα τρόπο ο οποίος είναι ευχάριστος για το παιδί και με την διεύρυνση των ικανοτήτων του παιδιού στο να μάθει την νέα γλώσσα, δημιουργούμε ένα πλέον επιτυχημένο μέλλον για το παιδί ως προς τις σπουδές του και την ζωή του γενικά.